Naučni radovi

Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150. Dalje...

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu.

Izrada modela pomoću CNC mašine - Mold model CNC machining