Novosti

Proizveli smo najveći regulator pritiska vode do sad... Dalje...

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.