Termostatički membranski odvajači kondenzata

Termostatički membranski odvajači kondenzataTermostatički odvajači rade na principu razlike temperature između pare i kondenzata. Kod termostatičkih membranskih odvajača, termostatski element je termokapsula.
Termokapsula je termostat sa lako isparljivom tečnošću koja se nalazi u zatvorenom prostoru iznad membrane. Pritisak unutar ovoga prostora zavisi od trenutne temperature kapsule.

Kada u kućište odvajača dotekne para, ona zagreje kapsulu i pritisak lako isparljive tečnosti poraste, pomerajući membranu i zatvarajući odvajač. Ako u odvajač dotekne kondenzat, kapsula će se ohladiti i opašće pritisak lako isparljive tečnosti. Tada će se membrana pomeriti pod dejstvom pritiska unutar kućišta odvajača i otvoriti ventil odvajača omugućavajući kondenzatu nesmetano da istekne u kondenzni vod.

Svi termostatički odvajači ispuštaju kondenzat sa nekim stepenom pothlađenja. Odvajači sa termokapsulom se obično podešavaju da ispušte kondenzat sa 10 C pothlađenja. U zavisnosti od zahteva korisnika, pothlađenje može biti i veće i manje u zavisnosti od punjenja kapsule.

Proizvodimo dve veličine termokapsula tip TK i TK-M. Obe kapsule imaju navojni priključak R1/4'. Kapsule su u potpunosti proizvedene od nerđajućeg čelika, tako da imaju dug vek trajanja, otporne su na eroziju kondenzata kao i na udare koji se mogu javiti u kondenzno parnoj instalaciji.. 

Termostatički membranski odvajači kondenzata

Tehnička dokumentacija proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Termostaticki membranski odvajaci kondenzata - opis rada i osnovne preporuke261 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkl-m190 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkz134 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkl336 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkk326 kBPregled Download

Drugi referentni dokumenti

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Preporuke za odvajače kondenzata321 kBPregled Download
Transport kondenzata137 kBPregled Download
Iskorišćenje otparka284 kBPregled Download
Kontrolno okno – za kontrolu rada odvajača kondenzata153 kBPregled Download

Tehnička dokumentacija sličnih proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odvajač kondenzata sa zvonom - opis rada i osnovne preporuke101 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkm pn16 pn25281 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ-VP PN25 i PN40105 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip tkl-m i tk-mg190 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ PN6 i PN16192 kBPregled Download
Odvajvači kondenzata sa plovkom - opis rada i osnovne preporuke102 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP PN16516 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP-E223 kBPregled Download
Termodinamički odvajač kondenzata - tip TDK279 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajači kondenzata - opis rada i osnovne preporuke202 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPZ103 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL PN16163 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL-Z PN25 i PN40117 kBPregled Download

Pomozite nam da budemo bolji

Želimo da budemo bolji, dajte nam svoj komentar ocenu naših proizvoda i usluga i pomozite nam da budemo bolji. Za manje od minut popunite jednostavan formular i pošaljite nam ga u razmatranje.

Upitnik o proceni zadovoljenja kupca

Kontaktirajte naše tehničko osoblje

  • Pomoć oko odabira odgovarajućih proizvoda
  • Konsultacije oko rešavanja tehničkih problema
  • Saveta pri konstruisanju
  • Drugih pitanja vezanih za našu delatnost

Novosti

Proizveli smo najveći regulator pritiska vode do sad... Dalje...

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu.

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.