Odvajači kondenzata sa plovkom

Odvajači kondenzata sa plovkom rade na principu razlike gustine između pare i kondenzata, slično kao i odvajači kondenzata sa zvonom.

U kućište odvajača se dovodi para ili kondenzata. Ako u koćište dospe kondenzat, plovak će isplivati i pomeriti mehanizam prevodeći odvajač u otvoren položaj tako da kondenzat nesmetano može isticati iz kućišta u kondenzni vod. Ako u odvajač dotekne para, plovak će pasti na dno kućišta i prevesti odvajač u zatvoren položaj sprečavajući paru da istekne u kondenzni vod.

Svi odvajači sa plovkom imaju dodatno ugrađen i termoelement, koji ima funkciju da u startu ispusti nekondenzujuće gasove u kondenzni vod. Na ovaj način obezbeđen je neometan start odvajača kada se i javlja najveća količina nekondenzujućih gasova.

Odvajači kondenzata sa plovkom se koriste i za održavanje nivoa kondenzata u otparivačima. Na ovaj način se može izbeći korišćenje skupe automatike.


Preporučujemo primenu ovih odvajača za velike razmenjivače toplote, posebno pri regulaciji na strani pare. Nezamenljivi su za velike potrošače, potrošače sa uskim granicama regulacije temperature itd.

 

Tehnička dokumentacija proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odvajvači kondenzata sa plovkom - opis rada i osnovne preporuke102 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP PN16516 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa plovkom- tip OKP-E223 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa integrisanim kontrolnim oknom391 kBPregled Download

Drugi referentni dokumenti

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Preporuke za odvajače kondenzata321 kBPregled Download
Transport kondenzata137 kBPregled Download
Iskorišćenje otparka284 kBPregled Download
Kontrolno okno – za kontrolu rada odvajača kondenzata153 kBPregled Download

Tehnička dokumentacija sličnih proizvoda

NaslovVeličina dokumentaPregledPreuzimanja
Odvajač kondenzata sa zvonom - opis rada i osnovne preporuke101 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ-VP PN25 i PN40105 kBPregled Download
Odvajač kondenzata sa zvonom - tip OKZ PN6 i PN16192 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajači kondenzata - opis rada i osnovne preporuke 202 kBPregled Download
Termostaticki membranski odvajac kondenzata - tip TKZ134 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKL-M i TK-MG190 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKM PN16 i PN25281 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKL336 kBPregled Download
Termostatički membranski odvajač kondenzata - tip TKK326 kBPregled Download
Termodinamički odvajač kondenzata - tip TDK279 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajači kondenzata - opis rada i osnovne preporuke202 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPZ103 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL PN16163 kBPregled Download
Termostatički bimetalni odvajač kondenzata - tip BPL-Z PN25 i PN40117 kBPregled Download

Pomozite nam da budemo bolji

Želimo da budemo bolji, dajte nam svoj komentar ocenu naših proizvoda i usluga i pomozite nam da budemo bolji. Za manje od minut popunite jednostavan formular i pošaljite nam ga u razmatranje.

Upitnik o proceni zadovoljenja kupca

Kontaktirajte naše tehničko osoblje

  • Pomoć oko odabira odgovarajućih proizvoda
  • Konsultacije oko rešavanja tehničkih problema
  • Saveta pri konstruisanju
  • Drugih pitanja vezanih za našu delatnost

Novosti

Uveli smo u standardnu ponudu odvajač kondenzata sa plovkom - kondenz lonac sa integrisanim kontrolnim oknom za vizuelno praćenje ispravnosti rada odvajača kondenzata. Dalje...

Elektromotorni ventil: Razvili smo novu seriju prolaznih i trokrakih elektromotornih ventila.

Izrada modela pomoću CNC mašine - Mold model CNC machining