Novosti

Najveći odvajač kondenzata (DN150)

Prema potrebama kupca proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada.

U pitanju je odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Novosti

Membranski regulator diferencijalnog pritiska bez pomoćne energije. Koristi se za sisteme daljinskog grejanja. Dalje...

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu.

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.