Novosti

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu.